۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۱, سه‌شنبه

هر شب ستاره ای به زمین می کشند و باز این آسمان غم زده غرق ستاره هاستهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر